fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HONSHULAND SONGKRAN (XJ) 6วัน 4คืน – J4524373

รหัสทัวร์ : J4524373
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น HONSHULAND SONGKRAN (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN  ย่านชินไซบาชิ  ซากุระริมแม่น้ำอุจิ  เนินนิเนนซากะ+เนินซันเนนซากะ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ)  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  ทะเลสาบคาวากุจิโกะ(ชมซากุระ)  โอชิโนะฮัคไค  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ)  อิออนพลาซ่า
กิน : พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN  ย่านชินไซบาชิ  ซากุระริมแม่น้ำอุจิ  เนินนิเนนซากะ+เนินซันเนนซากะ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ)  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  ทะเลสาบคาวากุจิโกะ(ชมซากุระ)  โอชิโนะฮัคไค  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ)  อิออนพลาซ่า  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-15 / 11-16 (วันสงกรานต์)59,900
เมษายน
10-15 / 11-16 (วันสงกรานต์)59,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN - ย่านชินไซบาชิ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ซากุระริมแม่น้ำอุจิ - เนินนิเนนซากะ+เนินซันเนนซากะ - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO HOTEL IBIS STYLES NAGOYA หรือเทียบเท่า
4 ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้นไม่อั้น TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ทะเลสาบคาวากุจิโกะ(ชมซากุระ) - โอชิโนะฮัคไค - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ) - อิออนพลาซ่า
6 สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซากุระริมแม่น้ำอุจิ - เนินนิเนนซากะ+เนินซันเนนซากะ - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • HOTEL IBIS STYLES NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้นไม่อั้น
 • โรงแรม
 • TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลสาบคาวากุจิโกะ(ชมซากุระ) - โอชิโนะฮัคไค - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ) - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม