fbpx

ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก ตกปลาพาเพลิน (XJ) 5วัน 3คืน (ZICN43) – K282003

รหัสทัวร์ : K282003
เดินทาง : Jan-Feb 20
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เล่นสกี ตกปลาน้ำแข็ง
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ฟรี!! อุปกรณ์ตกปลา)  ไร่สตรอเบอร์รี่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ลานสกี  พระราชวังชางด็อกกุง โซลทาวเวอร์ ถนนแคฮังนูรี
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : เล่นสกี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง

K282003 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ฟรี!! อุปกรณ์ตกปลา)  ไร่สตรอเบอร์รี่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ลานสกี  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน  พระราชวังชางด็อกกุง  คอสเมติค ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  พลอยอเมทิส  ถนนแคฮังนูรี  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์7-11 / 8-1218,99916,999
13-17 / 14-18 / 15-1917,99915,999
20-24 / 21-25 / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.17,999
22-2615,999
กุมภาพันธ์
7-11 / 8-1218,99916,999
13-17 / 14-18 / 15-1917,99915,999
20-24 / 21-25 / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.17,999
22-2615,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
2 เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ BENIKEA M / INTERCITY / CO-OP HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกี – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – คอสเมติค - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง BENIKEA M / INTERCITY / CO-OP HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
 • โรงแรม
 • GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • BENIKEA M / INTERCITY / CO-OP HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – คอสเมติค - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKEA M / INTERCITY / CO-OP HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • โรงแรม