fbpx

ทัวร์เกาหลี ฮวาซอน โซล เลสโก ว้าวตกปลาน้ำแข็ง (XJ) 5วัน 3คืน (ZICN42) – K282002

รหัสทัวร์ : K282002
เดินทาง : Jan-Feb 20
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ฮวาซอน โซล เล่นสกี ตกปลาน้ำแข็ง ชมไฟที่อูจูการ์เด้น
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ฟรี! อุปกรณ์ตกปลา)  ลานสกี  อูจูการ์เด้น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ไร่สตรอเบอร์รี่  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  คลองชองกเยชอน พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านโบราณอึนพยอง
ช้อป : ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : เล่นสกี ตกปลาน้ำแข็ง ชมไฟที่อูจูการ์เด้น พักสกีรีสอร์ท 1 คืน

K282002 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน  เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ฟรี! อุปกรณ์ตกปลา)  ลานสกี  อูจูการ์เด้น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ไร่สตรอเบอร์รี่  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  คลองชองกเยชอน ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  พระราชวังชางด็อกกุง  ศูนย์สมุนไพรโสม  คอสเมติค  ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  พลอยอเมทิส  หมู่บ้านโบราณอึนพยอง  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี + พักสกีรีสอร์ท 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 26-30 / 27-3117,999
8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-2118,999
24-28 / 25-2919,999
มกราคม
6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 26-30 / 27-3117,999
8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-2118,999
24-28 / 25-2919,999
กุมภาพันธ์3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-28 / 25-2917,999
12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 26-1 มี.ค. / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค.18,999
6-10 / 7-11 / 9-1319,999
กุมภาพันธ์
3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-28 / 25-2917,999
12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 26-1 มี.ค. / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค.18,999
6-10 / 7-11 / 9-1319,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ลานสกี – อูจูการ์เด้น YANGJI PINE SKI RESORT หรือระดับเดียวกัน
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คลองชองกเยชอน BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ลานสกี – อูจูการ์เด้น
 • โรงแรม
 • YANGJI PINE SKI RESORT หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คลองชองกเยชอน
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
 • โรงแรม