fbpx

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์อินเดีย อัษฎวินายัก สักการะพระพิฆเนศครบ 10 พระองค์ (SL) 6วัน 4คืน BT-IND24-SL – I0922252

รหัสทัวร์ : I0922252
เดินทาง : Aug-Oct 2022
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์อินเดีย อัษฎวินายัก สักการะพระพิฆเนศครบ 10 พระองค์ (SL) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดสิทธิวินายัก  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เทอูร์  เทวสถานศรีจินดามณี  โมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  สิทธิเทก  เทวสถานศรีสิธิวินายกะ  วัดศรีมหาคณปติ  รันยันกาวน์  โอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เลนยาตรี  วัดศรีคีรีจัตมา  วัดศรีมันต์ ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ  เมืองปาลี  เทวสถานศรีบัลลาเลศวา  มุมไบ  ประตูสู่อินเดีย  วัดพระแม่ลักษมี  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ดอนเมือง กรุงเทพฯ  มุมไบ  วัดสิทธิวินายัก  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เทอูร์  เทวสถานศรีจินดามณี  โมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  สิทธิเทก  เทวสถานศรีสิธิวินายกะ  วัดศรีมหาคณปติ  รันยันกาวน์  โอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เลนยาตรี  วัดศรีคีรีจัตมา  วัดศรีมันต์ ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ  เมืองปาลี  เทวสถานศรีบัลลาเลศวา  มุมไบ  ประตูสู่อินเดีย  วัดพระแม่ลักษมี  สนามบินมุมไบ  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม11-16 (วันแม่)29,999
24-2926,999
สิงหาคม
11-16 (วันแม่)29,999
24-2926,999
กันยายน14-1927,999
7-12 (ช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี) / 21-26 / 28-3 ต.ค.28,999
กันยายน
14-1927,999
7-12 (ช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี) / 21-26 / 28-3 ต.ค.28,999
ตุลาคม5-1028,999
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช)30,999
ตุลาคม
5-1028,999
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช)30,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • มุมไบ THE FREN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* ที่เมืองมุมไบ
2 เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
3 เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
4 วัดศรีมหาคณปติ • รันยันกาวน์ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
5 วัดศรีมันต์ ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • สนามบินมุมไบ
6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดอนเมือง กรุงเทพฯ • มุมไบ
 • โรงแรม
 • THE FREN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* ที่เมืองมุมไบ
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก
 • โรงแรม
 • THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ
 • โรงแรม
 • THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดศรีมหาคณปติ • รันยันกาวน์ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา
 • โรงแรม
 • THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดศรีมันต์ ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • สนามบินมุมไบ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม