fbpx

ทัวร์อินเดีย INDIA ชัยปุระ อัคร เดลี (6E) 4วัน 3คืน ZGDEL-22046E – I2822182

รหัสทัวร์ : I2822182
เดินทาง : ๋Jul-Oct 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์อินเดีย INDIA ชัยปุระ อัคร เดลี (6E) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มืองชัยปุระ  ฮาวา มาฮาล  ซิตี้พาเลส  ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท  เมืองอัครา  ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  กุตับมีนาร์  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / พิเศษ!! นั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท / พิเศษ!! ชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเช้าที่ทัชมาฮาล **

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเดลี  เมืองชัยปุระ  ฮาวา มาฮาล  ซิตี้พาเลส  ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท  เมืองอัครา  ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  กุตับมีนาร์  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท  สนามบินเดลี  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน8-11 / 22-2519,990
กันยายน
8-11 / 22-2519,990
ตุลาคม21-24 (วันปิยมหาราช)21,990
ตุลาคม
21-24 (วันปิยมหาราช)21,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – เมืองชัยปุระ Park Ocean Hotel, Jaipur ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท – เมืองอัครา Hotel Royale Regent, Agra ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท – เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท – สนามบินเดลี Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – เมืองชัยปุระ
 • โรงแรม
 • Park Ocean Hotel, Jaipur ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท – เมืองอัครา
 • โรงแรม
 • Hotel Royale Regent, Agra ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท – เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท – สนามบินเดลี
 • โรงแรม
 • Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม