fbpx

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล เลสโก นมัสเต (FD) 5วัน 3คืน (ZJAI01) -ID282001

รหัสทัวร์ : ID282001
เดินทาง : Mar - May
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล ราคาถูก 5วัน 3คืน บิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองชัยปุระ แชนด์เบารี  ฟเตหปุระสีกรี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  อัครา ฟอร์ท  เมืองชัยปุระ  วัดพระพิฆเณศ ฮาวา มาฮาล  ซิตี้ พาเลซ  ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด  ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท** 
พิเศษ : ชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเช้าที่ทัชมาฮาล / นั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง City Palace

ID282001 ทัวร์อินเดีย สนามบินชัยปุระ  เมืองชัยปุระ แชนด์เบารี  ฟเตหปุระสีกรี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  อัครา ฟอร์ท  เมืองชัยปุระ  วัดพระพิฆเณศ ฮาวา มาฮาล  ซิตี้ พาเลซ  ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด  ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ  สนามบินชัยปุระ พิเศษ!! นำทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเช้าที่ทัชมาฮาล / พิเศษ!! นำทุกท่านนั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง City Palace **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม08-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-2816,999
มีนาคม
08-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-2816,999
เมษายน05-09 / 26-3017,999
07-1115,999
12-1619,999
เมษายน
05-09 / 26-3017,999
07-1115,999
12-1619,999
พฤษภาคม03-0717,999
พฤษภาคม
03-0717,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินชัยปุระ - เมืองชัยปุระ Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
2 เมืองชัยปุระ - แชนด์เบารี - ฟเตหปุระสีกรี- เมืองอัครา Howard The Fern Hotel หรือเทียบเท่า
3 ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - วัดพระพิฆเณศ Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
4 ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด – ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ - สนามบินชัยปุระ
5 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินชัยปุระ - เมืองชัยปุระ
 • โรงแรม
 • Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองชัยปุระ - แชนด์เบารี - ฟเตหปุระสีกรี- เมืองอัครา
 • โรงแรม
 • Howard The Fern Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - วัดพระพิฆเณศ
 • โรงแรม
 • Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด – ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ - สนามบินชัยปุระ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม