fbpx

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ (6E) 5วัน 3คืน ZGDEL-22086E – I2822231

รหัสทัวร์ : I2822231
เดินทาง : Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ (6E) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : แคชเมียร์  แวะชมทุ่งฝรั้น  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่แคชเมียร์ / พักบ้านเรือระดับ 4 ดาวทั้ง 3 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเดลี  สนามบินศรีนาคา  แคชเมียร์  แวะชมทุ่งฝรั้น  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท  สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี  สนามบินสุวรรณภูมิ  **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม(ปิดกรุ๊ป)27,990
ตุลาคม
(ปิดกรุ๊ป)27,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 แวะชมทุ่งฝรั้น – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี
5 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์
 • โรงแรม
 • Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • แวะชมทุ่งฝรั้น – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 • โรงแรม
 • Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
 • โรงแรม
 • Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม