fbpx

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย อัษฎวินายัก (TG) 6วัน 4คืน BT-BOM23-TG – I0923639

รหัสทัวร์ : I0923639
เดินทาง : Aug-Sep 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย อัษฎวินายัก (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมุมไบ  วัดสิทธิวินายัก  ประตูสู่อินเดีย  วัดพระแม่ลักษมี  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  ปูเน่  เทอูร์   เทวสถานศรีจินดามณี  โมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  สิทธิเทก  เทวสถานศรีสิธิวินายกะ   เมืองปูเน่  รันยันกาวน์   โอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เลนยาตรี  วัดศรีคีรีจัตมา  ปูเน่  องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ  เมืองปาลี  เทวสถานศรีบัลลาเลศวา **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ / พัก 4 ดาวท้องถิ่น

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  เมืองมุมไบ  วัดสิทธิวินายัก  ประตูสู่อินเดีย  วัดพระแม่ลักษมี  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  ปูเน่  เทอูร์   เทวสถานศรีจินดามณี  โมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  สิทธิเทก  เทวสถานศรีสิธิวินายกะ   เมืองปูเน่  รันยันกาวน์   โอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เลนยาตรี  วัดศรีคีรีจัตมา  ปูเน่  องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ  เมืองปาลี  เทวสถานศรีบัลลาเลศวา  มุมไบ  สนามบินมุมไบ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน19-24 (เต็ม)38,99936,999
กันยายน
19-24 (เต็ม)38,99936,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • มุมไบ อินเดีย THE FREN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมุมไบ มาตรฐานประเทศอินเดีย
2 เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่ มาตรฐานประเทศอินเดีย
3 ปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่ THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่ มาตรฐานประเทศอินเดีย
4 รันยันกาวน์ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • ปูเน่ THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่ มาตรฐานประเทศอินเดีย
5 ปูเน่ • องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • สนามบินมุมไบ
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • มุมไบ อินเดีย
 • โรงแรม
 • THE FREN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมุมไบ มาตรฐานประเทศอินเดีย
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่
 • โรงแรม
 • THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่ มาตรฐานประเทศอินเดีย
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่
 • โรงแรม
 • THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่ มาตรฐานประเทศอินเดีย
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • รันยันกาวน์ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • ปูเน่
 • โรงแรม
 • THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่ มาตรฐานประเทศอินเดีย
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปูเน่ • องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • สนามบินมุมไบ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม