fbpx

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย อัษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ (TG) 6วัน 4คืน BT-IND23-TG – I0922209

รหัสทัวร์ : I0922209
เดินทาง : Jul-Sep 2022
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย อัษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 32,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมุมไบ  วัดสิทธิวินายัก  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เมืองปูเน่  เทอูร์  เทวสถานศรีจินดามณี  โมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  สิทธิเทก  เทวสถานศรีสิธิวินายกะ  รันยันกาวน์  วัดศรีมหาคณปติ  โอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เลนยาตรี  วัดศรีคีรีจัตมา  วัดฮินดู  องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ  เมืองปาลี  เทวสถานศรีบัลลาเลศวา  มุมไบ  ประตูสู่อินเดีย  วัดพระแม่ลักษมี **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  เมืองมุมไบ  วัดสิทธิวินายัก  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เมืองปูเน่  เทอูร์  เทวสถานศรีจินดามณี  โมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  สิทธิเทก  เทวสถานศรีสิธิวินายกะ  รันยันกาวน์  วัดศรีมหาคณปติ  โอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เลนยาตรี  วัดศรีคีรีจัตมา  วัดฮินดู  องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ  เมืองปาลี  เทวสถานศรีบัลลาเลศวา  มุมไบ  ประตูสู่อินเดีย  วัดพระแม่ลักษมี  สนามบินมุมไบ  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม24-29 (วันเฉลิม ร.10)34,999
กรกฎาคม
24-29 (วันเฉลิม ร.10)34,999
สิงหาคม30-4 ก.ย.33,999
สิงหาคม
30-4 ก.ย.33,999
กันยายน6-1133,999
กันยายน
6-1133,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • มุมไบ THE FREN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 * ที่เมืองมุมไบ
2 เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
3 ปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
4 รันยันกาวน์ • วัดศรีมหาคณปติ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
5 วัดฮินดู • องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย •วัดพระแม่ลักษมี • สนามบินมุมไบ
6 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ • มุมไบ
 • โรงแรม
 • THE FREN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 * ที่เมืองมุมไบ
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่
 • โรงแรม
 • THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ
 • โรงแรม
 • THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • รันยันกาวน์ • วัดศรีมหาคณปติ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา
 • โรงแรม
 • THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดฮินดู • องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย •วัดพระแม่ลักษมี • สนามบินมุมไบ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม