fbpx

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย พุทธคยา พาราณสี (WE) 5วัน 4คืน BT-GAY78-WE – I0922210

รหัสทัวร์ : I0922210
เดินทาง : Nov-Dec 2022
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย พุทธคยา พาราณสี (WE) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองพุทธคยา  หมู่บ้านนางสุชาดา  แม่น้ำเนรัญชรา  เมืองราชคฤห์  มหาลัยนาลันทา  ที่คุมขังพรเจ้าพิมพิสาร  วัดเวฬุวันมหาวิหาร  ตโปธาราม  เขาคิชฌกูฏ  เมืองพาราณสี  สังเวชนียสถาน สารนาถ  ล่องเรือแม่น้ำคงคา  ชมพิธีคงคาอารตี (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา)  ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น  พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / ตามรอยพระพุทธบาท

กรุงเทพฯ สนามบินคยา  เมืองพุทธคยา  หมู่บ้านนางสุชาดา  แม่น้ำเนรัญชรา  เมืองราชคฤห์  มหาลัยนาลันทา  ที่คุมขังพรเจ้าพิมพิสาร  วัดเวฬุวันมหาวิหาร  ตโปธาราม  เขาคิชฌกูฏ  เมืองพาราณสี  สังเวชนียสถาน สารนาถ  ล่องเรือแม่น้ำคงคา  ชมพิธีคงคาอารตี (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา)  ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น  พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์  สนามบินคยา  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน2-627,999
30-4 ธ.ค.25,999
พฤศจิกายน
2-627,999
30-4 ธ.ค.25,999
ธันวาคม7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)29,999
28-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)31,999
ธันวาคม
7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)29,999
28-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)31,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองพุทธคยา • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา
2 เมืองราชคฤห์ • มหาลัยนาลันทา • ที่คุมขังพรเจ้าพิมพิสาร • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • ตโปธาราม • เขาคิชฌกูฏ DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา
3 เมืองพาราณสี • สังเวชนียสถาน สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา) THE FERN OR AMAYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณสี
4 ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น • พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา
5 สนามบินคยา • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองพุทธคยา • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา
 • โรงแรม
 • DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองราชคฤห์ • มหาลัยนาลันทา • ที่คุมขังพรเจ้าพิมพิสาร • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • ตโปธาราม • เขาคิชฌกูฏ
 • โรงแรม
 • DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองพาราณสี • สังเวชนียสถาน สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา)
 • โรงแรม
 • THE FERN OR AMAYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณสี
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น • พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
 • โรงแรม
 • DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคยา • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม