fbpx

ทัวร์ตุรกี TURKEY EXTRA PLUS (PS) 8วัน 6คืน-IST08

รหัสทัวร์ : TK541938
เดินทาง :
ระยะเวลา : 8D6N

ทัวร์ตุรกี ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอิสตันบูล  ออกอังการ่า + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Blue Mosque-วิหารฮาเจีย โซเฟีย -บ้านพระแม่มารี -ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า -นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า
พิเศษ : เทศกาลดอกทิวลิป 2019 - ระบำหน้าท้อง -ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกัย (ไม่รวมค่าขึ้น)


TK541938 ทัวร์ตุรกี ยูเครน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) สนามบินอิสตันบูล  อิสตันบูล Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  เทศกาลดอกทิวลิป 2019  ชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย  เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกัย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  อังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  สนามบินอังการ่า ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอิสตันบูล  ออกอังการ่า + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล        (-/-/-)
2 อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เทศกาลดอกทิวลิป 2019 – ชานัคคาเล่    (B/L/D)                                                Hotel
3 ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส(B/L/D) Hotel
4 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส (B/L/D) Hotel
5 ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง(B/L/D) Hotel
6 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – อังการ่า(B/L/D) Hotel
7 สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า – สนามบินเคียฟ   (B/-/-)                                                     
8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                             (-/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 •      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล        (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เทศกาลดอกทิวลิป 2019 – ชานัคคาเล่    (B/L/D)                                               
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส(B/L/D)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส (B/L/D)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง(B/L/D)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – อังการ่า(B/L/D)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า – สนามบินเคียฟ   (B/-/-)                                                     
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                             (-/-/-)
 • โรงแรม