fbpx

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASIA (W5) 9วัน 6คืน (IST13) – TK541939

รหัสทัวร์ : TK541939
เดินทาง : Nov - Dec
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ตุรกี ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สุสานอตาเติร์ก  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี ม้าไม้เมืองทรอย  พระราชวังโดลมาบาห์เช Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ช้อป : สไปซ์ มาเก็ต
พิเศษ : พัก ร.รถ้ำ 1 คืน /ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส /ระบำ Belly Dance /นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม


TK541939 ทัวร์ตุรกี อิหร่าน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  อังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  คัปปาโดเกีย  ระบำ Belly Dance ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  คอนย่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองคูซาดาซี  ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต สนามบินอิสตันบูล (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.รถ้ำ 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน28-06 ธ.ค.27,999
พฤศจิกายน
28-06 ธ.ค.27,999
ธันวาคม05-13 / 05-13 / 19-2729,999
26-03 ม.ค.37,999
ธันวาคม
05-13 / 05-13 / 19-2729,999
26-03 ม.ค.37,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                         
2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ Belly Dance  Hotel
3 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า –  ปามุคคาเล่ Hotel
4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี      Hotel
5 ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่   Hotel
6     อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  Hotel
7  Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต Hotel
8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน
9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                         
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ Belly Dance 
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า –  ปามุคคาเล่
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี     
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่  
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 •     อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 •  Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
 • โรงแรม