fbpx

ทัวร์ตุรกี TURKEY FOREVER (TK) 9วัน 6คืน (IST14) – TK541940

รหัสทัวร์ : TK541940
เดินทาง : Nov - Dec
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ตุรกี บินตรง ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 34,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองคูซาดาซี ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์ พระราชวังโดลมาบาห์เช BLUE MOSQUE  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ช้อป : สไปซ์มาเก็ต
พิเศษ : นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


TK541960 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  เมืองอังการ่า  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน06-14 / 20-28 / 27-05 ธ.ค.33,900
พฤศจิกายน
06-14 / 20-28 / 27-05 ธ.ค.33,900
ธันวาคม04-12 / 05-13 / 06-14 / 07-15 / 18-26 / 21-29 / 22-3034,900
23-31 / 31-08 ม.ค.39,900
25-02 ม.ค. / 27-04 ม.ค. / 30-07 ม.ค.41,900
ธันวาคม
04-12 / 05-13 / 06-14 / 07-15 / 18-26 / 21-29 / 22-3034,900
23-31 / 31-08 ม.ค.39,900
25-02 ม.ค. / 27-04 ม.ค. / 30-07 ม.ค.41,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                           
2 อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม Hotel
3 เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง               Hotel
4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                          Hotel
5 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง                   Hotel
6 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า                                                  Hotel
7  อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส                                                   Hotel
8 BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล                                               
9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                       
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                           
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง              
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                         
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง                  
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า                                                 
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 •  อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส                                                  
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล                                               
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                       
 • โรงแรม