fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE Italy Swiss France (SQ) 9วัน 6คืน BT-EUR378-SQ – EU0923218

รหัสทัวร์ : EU0923218
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE Italy Swiss France (SQ) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 95,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โรม  นครรัฐวาติกัน  มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์  โคลอสเซียม  น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน  ปิซ่า  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หอเอนเมืองปิซ่า  เวนิสเมสเตร้  ท่าเรือตรอนเคตโต้  เกาะเวนิส  จัตุรัสเซ็นท์มาร์ค  พะราชวังดอร์จ  หอระฆังซันมาร์โก้  สะพานถอนหายใจ  มิลาน  มหาวิหารมิลาน  อินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์  กรินเดอวาลด์  นั่งกระเช้า Eiger Express  ยอดเขาจุงฟราวด์  อุโมงค์น้ำแข็ง  เลาเทอร์บรุนเน่น  น้ำตกชเตาบ์บาค  ดิฌง (ฝรั่งเศส)  ปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์  แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  จัตุรัสทรอกาเดโร  ล่องเรือแม่น้ำแซน  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์  ถนนช็องเซลีเซ  OUTLET LA VALLEE VILLAGE **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : เมนูพิซซ่าแบบอิตาเลียนแท้ / !! สปาเก็ตตี้เส้นหมึกแบบเวนิส / ชีสฟองดู แบบฉบับสวิสเซอร์แลนด์ / บริการอาหารกลางวันบนจุงฟราว / พิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส พร้อมไวน์แดง / อาหารไทย
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติชางฮี  โรม  นครรัฐวาติกัน  มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์  โคลอสเซียม  น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน  ปิซ่า  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หอเอนเมืองปิซ่า  เวนิสเมสเตร้  ท่าเรือตรอนเคตโต้  เกาะเวนิส  จัตุรัสเซ็นท์มาร์ค  พะราชวังดอร์จ  หอระฆังซันมาร์โก้  สะพานถอนหายใจ  มิลาน  มหาวิหารมิลาน  อินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์  กรินเดอวาลด์  นั่งกระเช้า Eiger Express  ยอดเขาจุงฟราวด์  อุโมงค์น้ำแข็ง  เลาเทอร์บรุนเน่น  น้ำตกชเตาบ์บาค  ดิฌง (ฝรั่งเศส)  ปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์  แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  จัตุรัสทรอกาเดโร  ล่องเรือแม่น้ำแซน  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์  ถนนช็องเซลีเซ  OUTLET LA VALLEE VILLAGE  สนามบินนานาชาติปารีส  สนามบินชางฮี  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน(เต็มทุกกรุ๊ป)105,999
เมษายน
(เต็มทุกกรุ๊ป)105,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติชางฮี
2 โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน • ปิซ่า AC Pisa 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปิซ่า • เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ •เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์มาร์ค • พะราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก้ • สะพานถอนหายใจ NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์ CENTRAL CONTINENTAL AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 กรินเดอวาลด์ • นั่งกระเช้า Eiger Express • ยอดเขาจุงฟราวด์ • อุโมงค์น้ำแข็ง • เลาเทอร์บรุนเน่น • น้ำตกชเตาบ์บาค • ดิฌง (ฝรั่งเศส) Hôtel Mercure Dijon Centre Clemenceau 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 ปารีส • พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Hôtel Mercure Paris Boulogne 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • OUTLET LA VALLEE VILLAGE Hôtel Mercure Paris Boulogne 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
8 สนามบินนานาชาติปารีส • สิงคโปร์
9 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติชางฮี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน • ปิซ่า
 • โรงแรม
 • AC Pisa 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปิซ่า • เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ •เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์มาร์ค • พะราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก้ • สะพานถอนหายใจ
 • โรงแรม
 • NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • CENTRAL CONTINENTAL AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรินเดอวาลด์ • นั่งกระเช้า Eiger Express • ยอดเขาจุงฟราวด์ • อุโมงค์น้ำแข็ง • เลาเทอร์บรุนเน่น • น้ำตกชเตาบ์บาค • ดิฌง (ฝรั่งเศส)
 • โรงแรม
 • Hôtel Mercure Dijon Centre Clemenceau 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปารีส • พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • โรงแรม
 • Hôtel Mercure Paris Boulogne 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • OUTLET LA VALLEE VILLAGE
 • โรงแรม
 • Hôtel Mercure Paris Boulogne 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติปารีส • สิงคโปร์
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม