fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ITALY เที่ยวเหนือจรดใต้ (EK) 8วัน 6คืน BT-EUR133-EK – EU0923643

รหัสทัวร์ : EU0923643
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 8D6N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ITALY เที่ยวเหนือจรดใต้ (EK) 8วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 89,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มิลาน  มหาวิหารดูโอโม่  ช้อปปิ้งที่มิลาน  เวโรน่า  JULIET’S HOUSE  เวนิส เมสเตร้  ท่าเรือตรอนเคตโต้  เกาะเวนิส  จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค  มหาวิหารซันมาร์โก  พระราชวังดอร์จ สะพานถอนหายใจ  นั่งเรือกอนโดล่า (Option Tour)  เมืองโบโลญญ่า  จัตุรัสแมกจิโอเร่  เมืองฟลอเร้นซ์  ปิซ่า  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หอเอนปิซ่า  ฟลอเร้นซ์  มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร  จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย  จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่  The mall outlet  เมืองเซียน่า  จัตุรัสเดล คัมโป  ปาลาซโซ พับบลิโค  หอระฆังมานเจีย  มหารวิหารเซียนาเมืองนาโปลี  เมืองปอมเปอี  พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณปอมเปอี  โซเรนโต้  โบสถ์ซอเรนโต  โรม  โคลอสเซียม  นครรัฐวาติกัน  มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์  น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : พิเศษ สปาเกตตี้เส้นหมึกแบบเวนิส / พิซซ่านาโปลีอันโด่งดัง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินดูไบ  สนามบินนานาชาติมิลาน  มิลาน  มหาวิหารดูโอโม่  ช้อปปิ้งที่มิลาน  เวโรน่า  JULIET’S HOUSE  เวนิส เมสเตร้  ท่าเรือตรอนเคตโต้  เกาะเวนิส  จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค  มหาวิหารซันมาร์โก  พระราชวังดอร์จ สะพานถอนหายใจ  นั่งเรือกอนโดล่า (Option Tour)  เมืองโบโลญญ่า  จัตุรัสแมกจิโอเร่  เมืองฟลอเร้นซ์  ปิซ่า  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หอเอนปิซ่า  ฟลอเร้นซ์  มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร  จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย  จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่  The mall outlet  เมืองเซียน่า  จัตุรัสเดล คัมโป  ปาลาซโซ พับบลิโค  หอระฆังมานเจีย  มหารวิหารเซียนาเมืองนาโปลี  เมืองปอมเปอี  พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณปอมเปอี  โซเรนโต้  โบสถ์ซอเรนโต  โรม  โคลอสเซียม  นครรัฐวาติกัน  มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์  น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน  สนามบินฟูมิซิโน่  ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม17-24 (วันปิยมหาราช)89,999
ตุลาคม
17-24 (วันปิยมหาราช)89,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • สนามบินนานาชาติมิลาน Novotel Milano Malpensa Airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
2 มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • ช้อปปิ้งที่มิลาน • เวโรน่า • JULIET’S HOUSE • เวนิส เมสเตร้ Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ สะพานถอนหายใจ • นั่งเรือกอนโดล่า (Option Tour) • เมืองโบโลญญ่า • จัตุรัสแมกจิโอเร่ • เมืองฟลอเร้นซ์ Miro Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปิซ่า • ฟลอเร้นซ์ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร • จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย • จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ • The mall outlet Miro Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 เมืองเซียน่า • จัตุรัสเดล คัมโป • ปาลาซโซ พับบลิโค • หอระฆังมานเจีย • มหารวิหารเซียนาเมืองนาโปลี Holiday Inn Napoli หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 4 ดาว
6 เมืองปอมเปอี • พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณปอมเปอี • โซเรนโต้ • โบสถ์ซอเรนโต • โรม Novotel Roma Est หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 โคลอสเซียม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน • สนามบินฟูมิซิโน่
8 ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • สนามบินนานาชาติมิลาน
 • โรงแรม
 • Novotel Milano Malpensa Airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • ช้อปปิ้งที่มิลาน • เวโรน่า • JULIET’S HOUSE • เวนิส เมสเตร้
 • โรงแรม
 • Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ สะพานถอนหายใจ • นั่งเรือกอนโดล่า (Option Tour) • เมืองโบโลญญ่า • จัตุรัสแมกจิโอเร่ • เมืองฟลอเร้นซ์
 • โรงแรม
 • Miro Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปิซ่า • ฟลอเร้นซ์ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร • จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย • จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ • The mall outlet
 • โรงแรม
 • Miro Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเซียน่า • จัตุรัสเดล คัมโป • ปาลาซโซ พับบลิโค • หอระฆังมานเจีย • มหารวิหารเซียนาเมืองนาโปลี
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Napoli หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 4 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปอมเปอี • พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณปอมเปอี • โซเรนโต้ • โบสถ์ซอเรนโต • โรม
 • โรงแรม
 • Novotel Roma Est หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โคลอสเซียม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน • สนามบินฟูมิซิโน่
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม