fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS TOUR (TG) 6วัน 4คืน – J0523496

รหัสทัวร์ : J1523496
เดินทาง : May 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS TOUR (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาโกย่า  อดีตจวนผู้ว่า  ซันมาชิ ซูจิ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  โทยาม่า  เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ”  มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนาวาเตะ  นาโกย่า  วัดโอสุคันนอน  ย่านช้อปปิ้งโอสุ  นาโกย่า  อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
พิเศษ : ชมกำแพงหิมะ / พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วันในนาโกย่า / สะสมไมล์ Star Alliance / Free wifi on bus

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ  สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์  นาโกย่า  อดีตจวนผู้ว่า  ซันมาชิ ซูจิ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  โทยาม่า  เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ”  มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนาวาเตะ  นาโกย่า  วัดโอสุคันนอน  ย่านช้อปปิ้งโอสุ  นาโกย่า  อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า)  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม16-2159,900
พฤษภาคม
16-2159,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
2 สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ – นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ DAIWA ROYNET HOTEL TOYAMA หรือเทียบเท่า
3 โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – มัตสึโมโต้ MATSUMOTO HOTEL KAGETSU หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาวาเตะ – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ IBIS STYLES NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 นาโกย่า – อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) IBIS STYLES NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ – นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 • โรงแรม
 • DAIWA ROYNET HOTEL TOYAMA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – มัตสึโมโต้
 • โรงแรม
 • MATSUMOTO HOTEL KAGETSU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาวาเตะ – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ
 • โรงแรม
 • IBIS STYLES NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • IBIS STYLES NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม