fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS (XJ) 6วัน 4คืน XJ060 – J5223306

รหัสทัวร์ : J5223306
เดินทาง : Apr-Jul 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว :  เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  วัดคินคะคุจิ  นาโกย่า  ปราสาทนาโกย่า  ช๊อปปิ้งซาคาเอะ  ชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  ซันมาชิซูจิ   เมืองคานาซาว่า  สวนเค็นโรคุเอ็น  Japan Alps ถนนสายอัลไพน์ทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)   เมืองนาโกย่า  ย่านช้อปปิ้งโอสุ  ศาลเจ้าเฮอัน  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น  เอ็กซ์โปซิตี้  เมืองโอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
พิเศษ : กำแพงหิมะ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ   เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  วัดคินคะคุจิ  นาโกย่า  ปราสาทนาโกย่า  ช๊อปปิ้งซาคาเอะ  ชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  ซันมาชิซูจิ   เมืองคานาซาว่า  สวนเค็นโรคุเอ็น  Japan Alps ถนนสายอัลไพน์ทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)   เมืองนาโกย่า  ย่านช้อปปิ้งโอสุ  ศาลเจ้าเฮอัน  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น  เอ็กซ์โปซิตี้  เมืองโอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน25-3045,888
เมษายน
25-3045,888
พฤษภาคม9-14 / 16-21 / 23-2845,888
30-4 มิ.ย.43,888
พฤษภาคม
9-14 / 16-21 / 23-2845,888
30-4 มิ.ย.43,888
มิถุนายน6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-2 ก.ค.43,888
มิถุนายน
6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-2 ก.ค.43,888
กรกฎาคม4-9 / 11-1639,888
กรกฎาคม
4-9 / 11-1639,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ - นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า - ช๊อปปิ้งซาคาเอะ HOTEL THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น APA Hotel Kanazawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 Japan Alps ถนนสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – เมืองนาโกย่า - ย่านช้อปปิ้งโอสุ HOTEL THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ - นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า - ช๊อปปิ้งซาคาเอะ
 • โรงแรม
 • HOTEL THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
 • โรงแรม
 • APA Hotel Kanazawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • Japan Alps ถนนสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – เมืองนาโกย่า - ย่านช้อปปิ้งโอสุ
 • โรงแรม
 • HOTEL THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม