fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS (XJ) 6วัน 4คืน XJALP-001 – J0323275

รหัสทัวร์ : J0323275
เดินทาง : Apr-May 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าชิราฮิเงะ  หน้าผาโทจินโบ  ถนนโรงน้ำชา ย่านฮิงาชิชายะ  สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงหิมะ “เจแปนแอลป์”   เขื่อนคุโรเบะ(เคเบิ้ลคาร์)  ทุ่งดอกพิงค์มอส  ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ทุ่งดอกพิงค์มอส  หมู่บ้านน้ำใสโฮชิโนะฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ตลาดอะเมโยโกะ  ตลาดปลาซึกิจิ  ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ  อิออนช้อปปิ้งมอลล์
กิน : บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / กำแพงหิมะ + ทุ่งดอก pinkmoss

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  ศาลเจ้าชิราฮิเงะ  หน้าผาโทจินโบ  ถนนโรงน้ำชา ย่านฮิงาชิชายะ  สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงหิมะ “เจแปนแอลป์”   เขื่อนคุโรเบะ(เคเบิ้ลคาร์)  ทุ่งดอกพิงค์มอส  ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ทุ่งดอกพิงค์มอส  หมู่บ้านน้ำใสโฮชิโนะฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ตลาดอะเมโยโกะ  ตลาดปลาซึกิจิ  ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ  อิออนช้อปปิ้งมอลล์  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม16-21 / 23-2848,990
30-4 มิ.ย.47,990
พฤษภาคม
16-21 / 23-2848,990
30-4 มิ.ย.47,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ - หน้าผาโทจินโบ – ถนนโรงน้ำชา ย่านฮิงาชิชายะ HENNA HOTEL KANAZAWA หรือเทียบเท่า
3 สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงหิมะ “เจแปนแอลป์” – เขื่อนคุโรเบะ(เคเบิ้ลคาร์) – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ FUJI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ทุ่งดอกพิงค์มอส – หมู่บ้านน้ำใสโฮชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ Loisir Shinagawa Seaside HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – ตลาดอะเมโยโกะ – ตลาดปลาซึกิจิ – ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ – อิออนช้อปปิ้งมอลล์ NARITA NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ - หน้าผาโทจินโบ – ถนนโรงน้ำชา ย่านฮิงาชิชายะ
 • โรงแรม
 • HENNA HOTEL KANAZAWA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงหิมะ “เจแปนแอลป์” – เขื่อนคุโรเบะ(เคเบิ้ลคาร์) – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • FUJI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทุ่งดอกพิงค์มอส – หมู่บ้านน้ำใสโฮชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • Loisir Shinagawa Seaside HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – ตลาดอะเมโยโกะ – ตลาดปลาซึกิจิ – ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ – อิออนช้อปปิ้งมอลล์
 • โรงแรม
 • NARITA NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
 • โรงแรม