fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN Osaka Nara Kyoto Freeday (XJ) 5วัน 3คืน BT-KIX01-XJ – J0923448

รหัสทัวร์ : J0923448
เดินทาง : Apr-Sep 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN Osaka Nara Kyoto Freeday (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 33,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิซุ  ถนนสายกาน้ำชา  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  อิออน มอลล์  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง  ร้านค้าปลอดภาษี  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุ เอ้าท์เล็ท
พิเศษ : อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิซุ  ถนนสายกาน้ำชา  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  อิออน มอลล์  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง  ร้านค้าปลอดภาษี  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุ เอ้าท์เล็ท  ท่าอากาศยานคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน9-13 (วันสงกรานต์)43,999
14-18 (วันสงกรานต์)45,999
21-2537,999
เมษายน
9-13 (วันสงกรานต์)43,999
14-18 (วันสงกรานต์)45,999
21-2537,999
พฤษภาคม12-16 / 19-23 / 26-3035,999
พฤษภาคม
12-16 / 19-23 / 26-3035,999
มิถุนายน2-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)39,999
9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-4 ก.ค.35,999
มิถุนายน
2-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)39,999
9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-4 ก.ค.35,999
กรกฎาคม7-11 / 14-18 / 21-2533,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10) / 30-3 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา)39,999
กรกฎาคม
7-11 / 14-18 / 21-2533,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10) / 30-3 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา)39,999
สิงหาคม4-8 / 18-22 / 25-2935,999
11-15 (วันแม่)39,999
สิงหาคม
4-8 / 18-22 / 25-2935,999
11-15 (วันแม่)39,999
กันยายน1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-3 ต.ค.35,999
กันยายน
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-3 ต.ค.35,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น HOTEL 11 KANKU / HOTEL BAYGULLS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
2 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • วัดคิโยมิซุ • ถนนสายกาน้ำชา • ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชา • อิออน มอลล์ SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / NAMBA / TRAVELODGE OSAKA HONMACHI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / NAMBA / TRAVELODGE OSAKA HONMACHI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองนารา • วัดโทไดจิ • ตลาดคุโรมง • ร้านค้าปลอดภาษี • ปราสาทโอซาก้า • ริงกุ เอ้าท์เล็ท • ท่าอากาศยานคันไซ
5 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • โรงแรม
 • HOTEL 11 KANKU / HOTEL BAYGULLS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • วัดคิโยมิซุ • ถนนสายกาน้ำชา • ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชา • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / NAMBA / TRAVELODGE OSAKA HONMACHI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / NAMBA / TRAVELODGE OSAKA HONMACHI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนารา • วัดโทไดจิ • ตลาดคุโรมง • ร้านค้าปลอดภาษี • ปราสาทโอซาก้า • ริงกุ เอ้าท์เล็ท • ท่าอากาศยานคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม