fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ นาริตะ ลาเวนเดอร์ (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT06-XJ – J0923504

รหัสทัวร์ : J0923504
เดินทาง : Jul-Aug 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ นาริตะ ลาเวนเดอร์ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 30,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า  พระใหญ่คามาคุระ  ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง  ถนนโคมะชิ โดริ   ภูเขาไฟฟูจิ  เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิ ปาร์ค  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว   ช้อปปิ้งชินจูกุ   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิ ปาร์ค / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า  พระใหญ่คามาคุระ  ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง  ถนนโคมะชิ โดริ   ภูเขาไฟฟูจิ  เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิ ปาร์ค  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว   ช้อปปิ้งชินจูกุ   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม6-1030,999
13-17 / 20-2433,999
กรกฎาคม
6-1030,999
13-17 / 20-2433,999
สิงหาคม4-8 / 25-2935,999
สิงหาคม
4-8 / 25-2935,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ     
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า • พระใหญ่คามาคุระ • ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง • ถนนโคมะชิ โดริ YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิ • เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิ ปาร์ค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • ช้อปปิ้งชินจูกุ WELCO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) WELCO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ     
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า • พระใหญ่คามาคุระ • ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง • ถนนโคมะชิ โดริ
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ • เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิ ปาร์ค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • WELCO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • WELCO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม