fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT03-XJ – J0923865

รหัสทัวร์ : J0923865
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  ศาลเจ้าฮาโกเน่  โกเทมบะเอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  สวนโออิชิปาร์ค  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ช้อปปิ้งชินจูกุ  นิกโก้  น้ำตกเคง่อน  ทะเลสาบซูเซ็นจิ  ศาลเจ้าโทโชคุ  สะพานชินเคียว  อิออน มอลล์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ล่องเรือโจรสลัดพร้อมชมใบไม้เปลี่ยนสี / พักโตเกียว 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  ศาลเจ้าฮาโกเน่  โกเทมบะเอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  สวนโออิชิปาร์ค  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ช้อปปิ้งชินจูกุ  นิกโก้  น้ำตกเคง่อน  ทะเลสาบซูเซ็นจิ  ศาลเจ้าโทโชคุ  สะพานชินเคียว  อิออน มอลล์   ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)41,99938,999
17-2138,99936,999
19-23 (วันปิยมหาราช)41,999
27-3138,999
ตุลาคม
13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)41,99938,999
17-2138,99936,999
19-23 (วันปิยมหาราช)41,999
27-3138,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • ศาลเจ้าฮาโกเน่ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต YUKARI NO MO RI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิ • สวนโออิชิปาร์ค • พิธีชงชาญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งชินจูกุ WASHINGTON HOTEL SHINJUKU / TOKYO AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 นิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซ็นจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์ HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • ศาลเจ้าฮาโกเน่ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MO RI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ • สวนโออิชิปาร์ค • พิธีชงชาญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • WASHINGTON HOTEL SHINJUKU / TOKYO AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซ็นจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม