fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โทยะ ซัปโปโร [เลสโก มีดี ใบไม้เปลี่ยนสี] (TG) 5วัน 3คืน (ZHOK10)- J2819177

รหัสทัวร์ : J2819177
เดินทาง : Oct-Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ สวนสาธารณะฮิราโอกะ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อุทยานโมอาย นมัสการพระอัตตะมะ ไดบุตสึ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ
ช้อป : ดิวตี้ฟรี ตลาดซัปโปโรโจไก มิตซุยเอ้าท์เล็ท ทานุกิโคจิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด 1 มื้อ
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 1 คืน

J2819177 ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเสะ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ สวนสาธารณะฮิราโอกะ โอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ดิวตี้ฟรี  อุทยานโมอาย นมัสการพระอัตตะมะ ไดบุตสึ ตลาดซัปโปโรโจไก มิตซุยเอ้าท์เล็ท ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ พิเศษ..แช่ออนเซ็น + เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน20-2437,999
พฤศจิกายน
20-2437,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ NISEKO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 สวนสาธารณะฮิราโอกะ - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ดิวตี้ฟรี - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน
4 อุทยานโมอาย - นมัสการพระอัตตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดซัปโปโรโจไก - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • NISEKO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสาธารณะฮิราโอกะ - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ดิวตี้ฟรี - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
 • โรงแรม
 • THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานโมอาย - นมัสการพระอัตตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดซัปโปโรโจไก - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม