fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร เลสโก พวงชมพู (TG) 5วัน 3คืน (ZHOK11) – J2819179

รหัสทัวร์ : J2819179
เดินทาง : Nov19-Jan20
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ทะเลสาบโทยะ Toyako Onsen Illumination Street ลานกิจกรรมหิมะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว อุทยานโมอาย นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ
ช้อป : ดิวตี้ฟรี ตลาดปลาซัปโปโรโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต ทานุกิโคจิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด 1 มื้อ
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 1 คืน

J2819179 ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเสะ หุบเขานรกจิโกกุดานิ  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน  สวนหมีโชวะชินซัง  ทะเลสาบโทยะ Toyako Onsen Illumination Street ลานกิจกรรมหิมะ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  ดิวตี้ฟรี  อุทยานโมอาย  นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ  ตลาดปลาซัปโปโรโจไก  มิตซุย เอ้าท์เล็ต  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  สวนโอโดริ  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ พิเศษ..แช่ออนเซ็น + เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ Toyako Onsen Illumination Street TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ NISEKO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานกิจกรรมหิมะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ดิวตี้ฟรี เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน
4 อุทยานโมอาย - นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไก – มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ Toyako Onsen Illumination Street
 • โรงแรม
 • TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ NISEKO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ดิวตี้ฟรี เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
 • โรงแรม
 • THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานโมอาย - นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไก – มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม