fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก พาชมลมหนาว] (XJ) 6วัน 4คืน (ZHOK03)- J2819189

รหัสทัวร์ : J2819189
เดินทาง : Nov-Dec
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 30,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลานกิจกรรมหิมะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร อุทยานโมอาย พระอะตะมะ ไดบุตสึ
ช้อป : อิออน ทานุกิโคจิ ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง ดิวตี้ฟรี มิตซุย เอ้าท์เล็ต
กิน : เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด 1 มื้อ
พิเศษ : ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

J2819189 ทัวร์ญี่ปุ่น อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน ลานกิจกรรมหิมะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร อุทยานโมอาย พระอะตะมะ ไดบุตสึ ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง ดิวตี้ฟรี มิตซุย เอ้าท์เล็ต พิเศษ!!!เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด   


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน26-1 ธ.ค. / 27-2 ธ.ค. / 29-4 ธ.ค.30,999
พฤศจิกายน
26-1 ธ.ค. / 27-2 ธ.ค. / 29-4 ธ.ค.30,999
ธันวาคม8-13 / 15-20 / 16-2131,99929,999
3-8 / 7-12 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 17-22 / 18-23 31,999
23-2834,999
ธันวาคม
8-13 / 15-20 / 16-2131,99929,999
3-8 / 7-12 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 17-22 / 18-23 31,999
23-2834,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 ฮอกไกโด - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า
3 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดับเดียวกัน
4 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดับเดียวกัน
5 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดับเดียวกัน
6 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮอกไกโด - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน
 • โรงแรม
 • ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
 • โรงแรม
 • RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม