fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร เลสโก เพลินเปลี่ยนสี (XJ) 5วัน 3คืน (ZHOK12)- J2819190

รหัสทัวร์ : J2819190
เดินทาง : Oct-Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด autumn
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านราเมง อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง กระเช้าคุโรดาเกะ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ อุทยานโมอาย พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ถนนซาไกมาชิ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร
ช้อป : อิออน ดิวตี้ฟรี ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต ทานุกิโคจิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

J2819190 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเมง อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง กระเช้าคุโรดาเกะ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ อิออน อุทยานโมอาย พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ถนนซาไกมาชิ ดิวตี้ฟรี มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ พิเศษ!!!บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์ 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 ฮอกไกโด - อาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมง - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - อิออน SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์ THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
4 มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮอกไกโด - อาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมง - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - อิออน
 • โรงแรม
 • SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม