fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร เลสโก เพลินหิมะ (XJ) 5วัน 3คืน (ZHOK13)- J2819191

รหัสทัวร์ : J2819191
เดินทาง : Nov-Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ลานกิจกรรมหิมะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร อุทยานโมอาย พระอะตะมะ ไดบุตสึ
ช้อป : ทานุกิโคจิ ถนนซาไกมาชิ ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง ดิวตี้ฟรี มิตซุย เอ้าท์เล็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

J2819191 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ลานกิจกรรมหิมะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร อุทยานโมอาย พระอะตะมะ ไดบุตสึ ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง ดิวตี้ฟรี มิตซุย เอ้าท์เล็ต  พิเศษ!!!บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์ 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน29-3 ธ.ค.27,999
พฤศจิกายน
29-3 ธ.ค.27,999
ธันวาคม13-17 / 14-1828,999
17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-2730,999
24-2831,999
25-2935,999
31-4 ม.ค.36,999
ธันวาคม
13-17 / 14-1828,999
17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-2730,999
24-2831,999
25-2935,999
31-4 ม.ค.36,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
3 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์ THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกันระดับเดียวกัน
4 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกันระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม