fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร เลสโก ฮอกไกโด สโนว์ขาวโพลน (XJ) 6วัน 4คืน (ZHOK15) – J282003

รหัสทัวร์ : J282003
เดินทาง : Feb - Mar
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 32,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ เนินฮาจิมันซากะ ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ลานกิจกรรมหิมะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อุทยานโมอาย พระอะตะมะไดบุตสึ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ
ช้อป : ทานุกิโคจิ ถนนซาไกมาชิ ดิวตี้ฟรี อิออนจัสโก้ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง มิตซุยเอ้าเล็ท
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด 1 มื้อ
พิเศษ : มีรถทุกวันไม่มีวันอิสระ

J282003 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเสะ เมืองฮาโกดาเตะ  สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ  โกดังอิฐแดงริมน้ำ  เนินฮาจิมันซากะ ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน  ภูเขาไฟโชวะ  สวนหมีภูเขาไฟโชวะ  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  ลานกิจกรรมหิมะ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ถนนซาไกมาชิ  ดิวตี้ฟรี  อิออน จัสโก้ อุทยานโมอาย  พระอะตะมะไดบุตสึ  ตลาดปลาซัปโปโรโจไง  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร  สวนโอโดริ  มิตซุยเอ้าเล็ท พิเศษ…บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์12-17 / 15-20 / 16-21 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 25-01 มี.ค. / 26-02 มี.ค. / 27-03 มี.ค. / 28-04 มี.ค. / 29-05 มี.ค.32,999
13-18 / 17-2229,999
กุมภาพันธ์
12-17 / 15-20 / 16-21 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 25-01 มี.ค. / 26-02 มี.ค. / 27-03 มี.ค. / 28-04 มี.ค. / 29-05 มี.ค.32,999
13-18 / 17-2229,999
มีนาคม04-09 / 05-10 / 06-11 / 07-12 / 08-13 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 25-30 / 28-02 เม.ย.32,999
มีนาคม
04-09 / 05-10 / 06-11 / 07-12 / 08-13 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 25-30 / 28-02 เม.ย.32,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินซัปโปโร - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เนินฮาจิมันซากะ HOTEL HAKODATE ROYAL หรือระดับเทียบเท่า
3 ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
4 ลานกิจกรรมหิมะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี อิออน APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
5 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุยเอ้าเล็ท APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
6 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินซัปโปโร - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เนินฮาจิมันซากะ
 • โรงแรม
 • HOTEL HAKODATE ROYAL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี อิออน
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุยเอ้าเล็ท
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม