fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร เลสโก สโนว์เบรคเกอร์ (XJ) 6วัน 4คืน (ZHOK16) – J282004

รหัสทัวร์ : J282004
เดินทาง : Feb-Mar
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
ราคาเริ่มต้น

฿ 30,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Lake Shikaribetsu Igloo Village เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ลานกิจกรรมหิมะ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อุทยานโมอาย พระอะตะมะไดบุตสึ
ช้อป : อิออน มอลล์ ทานุกิโคจิ ถนนซาไกมาชิ ดิวตี้ฟรี ตลาดปลาซัปโปโรโจไง มิตซุยเอ้าเล็ท
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 1 มื้อ
พิเศษ : ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว แช่ออนเซ็น 1 คืน

J282004 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินซัปโปโร  เมืองชิคาโออิ  Lake Shikaribetsu Igloo Village  ถนนสายต้นสน   ต้นไม้เดียวดายแห่งเมืองโอบิฮิโระ  เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เมืองอะบาราชิ  ล่องเรือตัดน้ำแข็ง  อิออน มอลล์ ลานกิจกรรมหิมะ  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  หมู่บ้านราเม็ง  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ถนนซาไกมาชิ  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาซัปโปโรโจไง  อุทยานโมอาย  พระอะตะมะไดบุตสึ  มิตซุยเอ้าเล็ท พิเศษ…แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินซัปโปโร - เมืองชิคาโออิ - Lake Shikaribetsu Igloo Village - ถนนสายต้นสน - ต้นไม้เดียวดายแห่งเมืองโอบิฮิโระ - เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว SOUN KAKO HOTEL หรือ SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - อิออน มอลล์ ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า
4 ลานกิจกรรมหิมะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกันระดับเดียวกัน
5 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ – ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - มิตซุยเอ้าเล็ท APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกันระดับเดียวกัน
6 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินซัปโปโร - เมืองชิคาโออิ - Lake Shikaribetsu Igloo Village - ถนนสายต้นสน - ต้นไม้เดียวดายแห่งเมืองโอบิฮิโระ - เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว
 • โรงแรม
 • SOUN KAKO HOTEL หรือ SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกันระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ – ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - มิตซุยเอ้าเล็ท
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกันระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม