fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว นาริตะ นิกโก้ ฟุกุชิมะ กินซังออนเซ็น ไอซ์มอนสเตอร์ EP.2 (JL) 6วัน 4คืน ZGNRT-2304JL – J2823166

รหัสทัวร์ : J2823166
เดินทาง : Jan-Feb 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว นาริตะ นิกโก้ ฟุกุชิมะ กินซังออนเซ็น ไอซ์มอนสเตอร์ EP.2 (JL) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปราสาทสึรุงะ  เมืองไอสุ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ทะเลสาบอินาวะชิโระ  เมืองฟุกุชิมะ  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก  ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น  กินซังออนเซ็น  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ  เมืองเก่าซาวาระ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน / พักย่านชินจุกุ 2 คืน / เทศกาล Ice Monster

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  ปราสาทสึรุงะ  เมืองไอสุ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ทะเลสาบอินาวะชิโระ  เมืองฟุกุชิมะ  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก  ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น  กินซังออนเซ็น  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ  เมืองเก่าซาวาระ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็มกรุ๊ป49,990
กุมภาพันธ์
เต็มกรุ๊ป49,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาริตะ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ Shisun Koriyama, Fukushima ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น - กินซังออนเซ็น Shisun Koriyama, Fukushima ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ - เมืองเก่าซาวาระ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ
 • โรงแรม
 • Shisun Koriyama, Fukushima ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น - กินซังออนเซ็น
 • โรงแรม
 • Shisun Koriyama, Fukushima ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ
 • โรงแรม
 • Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ - เมืองเก่าซาวาระ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ
 • โรงแรม
 • Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม