fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี] (JL) 5วัน 3คืน (ZHND03) – J2819181

รหัสทัวร์ : J2819181
เดินทาง : Nov-Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ
ราคาเริ่มต้น

฿ 30,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ กระเช้าคาจิคาจิ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ วัดอาซากุ มหาวิทยาลัยโตเกียว
ช้อป : โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ ชิบูย่า โอไดบะ
กิน : บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

J2819181 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาเนดะ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ กระเช้าคาจิ คาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า โอไดบะ พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น  


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ RELIEF PREMIUM HANEDA / OMORI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุ- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
5 ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • RELIEF PREMIUM HANEDA / OMORI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุ- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม