fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ เลสโก มังกี้ออนเซ็น (JL) 5วัน 3คืน (ZNGO03) – J2819200

รหัสทัวร์ : J2819200
เดินทาง : Dec19-Mar20
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 30,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ลานกิจกรรมหิมะ ฮากุบะสกี UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY ปราสาทมัตสึโมโต้ ศาลเจ้าโอสึคันนง เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
ช้อป : ถนนโอสุ มิตซุย เอ้าท์เล็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 46 kg

J2819200 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  นากาโน่ ลานกิจกรรมหิมะ ฮากุบะสกี  UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY  ปราสาทมัตสึโมโต้ ศาลเจ้าโอสึคันนง  ถนนช้อปปิ้งโอสุ  มิตซุย เอ้าท์เล็ต  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ  พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม22-2631,999
มกราคม
22-2631,999
กุมภาพันธ์5-9 / 19-2331,999
กุมภาพันธ์
5-9 / 19-2331,999
มีนาคม4-8 / 18-2231,999
มีนาคม
4-8 / 18-2231,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่ HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
3 ลานกิจกรรมหิมะ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ปราสาทมัตสึโมโต้ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน
4 ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือเทียบเท่า
5 นาโกย่า - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่
 • โรงแรม
 • HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ปราสาทมัตสึโมโต้
 • โรงแรม
 • PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
 • โรงแรม
 • SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม