fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า เลสโก ใบไม้สามสี (JL) 5วัน 3คืน (ZNGO02) – J2819201

รหัสทัวร์ : J2819201
เดินทาง : Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น

฿ 30,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าโอสึคันนง ปราสาทนาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า หุบเขาโครังเค
ช้อป : ถนนโอสึ มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออนมอลล์
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค

J2819201 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง  ถนนช้อปปิ้งโอสึ  ปราสาทนาโกย่า  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  มิตซุยเอ้าท์เล็ท  อิออน มอลล์


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน6-1030,999
พฤศจิกายน
6-1030,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ - ปราสาทนาโกย่า - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
3 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกันหรือระดับเดียวกัน
4 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์ SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน
5 นาโกย่า - กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ - ปราสาทนาโกย่า - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
 • โรงแรม
 • HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกันหรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า - กรุงเทพ
 • โรงแรม