fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า นารา เลสโก โอซาก้า เพลินหลากสี (XJ) 5วัน 3คืน (ZKIX12) – J2819212

รหัสทัวร์ : J2819212
เดินทาง : Oct-Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999 ฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สะพานโทเกทสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า ปราสาททอง ศาลเจ้าเฮอัน วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ วัดโทไดจิ
ช้อป : อิออน ตลาดคุโรมง ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ
กิน : บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ
พิเศษ : มีรถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

J2819212 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  สะพานโทเกทสึเคียว  สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า  ปราสาททอง  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ศาลเจ้าเฮอัน  อิออน จัสโก้ วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นารา  วัดโทไดจิ   ตลาดคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ พิเศษ…บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม23-2727,999
ตุลาคม
23-2727,999
พฤศจิกายน1-5 / 9-1326,99923,999
6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-1 ธ.ค. / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค. / 30-4 ธ.ค.26,999
พฤศจิกายน
1-5 / 9-1326,99923,999
6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-1 ธ.ค. / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค. / 30-4 ธ.ค.26,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง KANKU JOYTEL หรือระดับเดียวกัน
2 โอซาก้า - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - อิออน HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 นารา - วัดโทไดจิ - ตลาดคุโรมง – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
5 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • KANKU JOYTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - อิออน
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นารา - วัดโทไดจิ - ตลาดคุโรมง – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม