fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ เลสโก เพลินทุ่งไม้แดง (XJ) 6วัน 3คืน (ZNRT20) – J2819213

รหัสทัวร์ : J2819213
เดินทาง : Oct
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ ฟรีเดย์
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999 ฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเดะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค
ช้อป : โกเทมบะเอ้าต์เล็ท ชินจูกุ อิออน จัสโก้
กิน : บุฟเฟ่ปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน

J2819213 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  ศาลเจ้าโคมิตาเดะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะฮัคไค  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค  ชมความงดงามของดอกโคชิอะ  วัดนาริตะ  อิออน จัสโก้ สนามบินนาริตะ พิเศษ..อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-5 พ.ย.26,99924,999
ตุลาคม
31-5 พ.ย.26,99924,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้) MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค - ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ – อิออน สนามบินนาริตะ
6 กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้)
 • โรงแรม
 • MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค - ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ – อิออน สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม