fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินสามสี] (XJ) 5วัน 3คืน (ZKIX11) – J2819219

รหัสทัวร์ : J2819219
เดินทาง : Oct-Nov 19
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999 ฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ช้อป : อิออน ริงกุ เอ้าท์เล็ท
กิน : บุฟเฟต์ชาบูหมู
พิเศษ : อิสระเต็มวัน 1 เต็มเดินทางเอง สามารถไปยูนิเวอร์แซลเองได้

J2819219 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง อิออน จัสโก้ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ริงกุ เอ้าท์เล็ท อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน)  พิเศษ…บุฟเฟต์ชาบูหมู 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน26-3025,999
21-25 / 29-3 ธ.ค.26,999
พฤศจิกายน
26-3025,999
21-25 / 29-3 ธ.ค.26,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - อิออน จัสโก้ Hida Takayama Washington Plaza หรือระดับเดียวกัน
3 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้ KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - อิออน จัสโก้
 • โรงแรม
 • Hida Takayama Washington Plaza หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้
 • โรงแรม
 • KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม