fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์ค หลากสี] (XJ) 5วัน 3คืน (ZNRT22) – J2819238

รหัสทัวร์ : J2819238
เดินทาง : Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,999 ฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเดะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์เมเปิ้ล วัดอาซากุสะ สวนโชวะคิแนน
ช้อป : โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อิออน ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ
กิน : บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน

J2819238 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเดะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์เมเปิ้ล อิออน ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ สวนโชวะคิแนน ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ พิเศษ..อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
2 นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - อิออน MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – สวนโชวะคิแนน – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ
5 กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - อิออน
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – สวนโชวะคิแนน – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม