fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น เลสโก นาโกย่า อะเมซิ่งโอบาระ (XJ) 6วัน 3คืน (ZNGO06) – J2819239

รหัสทัวร์ : J2819239
เดินทาง : Nov
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอบาระ
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนอิวายาโด วัดจัคโคอิน เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ ศาลเจ้าโอสึคันนง ศาลเจ้าเฮอัน วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ช้อป : อิออน มอลล์ ถนนโอสึ ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับญี่ปุ่น 1 มื้อ
พิเศษ : ได้ชมซากุระและใบไม้แดง (หากอยู่ในช่วง)

J2819239 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า  สวนอิวายาโด  วัดจัคโคอิน  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์ ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ  ศาลเจ้าโอสึคันนง  ถนนช้อปปิ้งโอสึ  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  โอซาก้า  ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้  พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับญี่ปุ่น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาโกย่า - สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ HASHIMA DAILY หรือระดับเดียวกัน
4 ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ SARASA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
6 กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า - สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม