fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก สโนว์ เย็นฉ่ำ] (XJ) 5วัน 3คืน (ZKIX13) – J2819241

รหัสทัวร์ : J2819241
เดินทาง : Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,999 ฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ปราสาททอง ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination หมู่บ้านชิราคาวะโกะ สะพานนาคะบาชิ ลานกิจกรรมหิมะ
ช้อป : อิออน ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ
กิน : บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ
พิเศษ : ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

J2819241 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ปราสาททอง เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน ลานกิจกรรมหิมะ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ พิเศษ…บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินโอซาก้า KANKU JOYTEL หรือระดับเดียวกัน
2 โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ลานกิจกรรมหิมะ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
5 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินโอซาก้า
 • โรงแรม
 • KANKU JOYTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม