fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น คามาคุระ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียว เพลินสโนว์แสงสี (JL) 5วัน 3คืน (ZHND04) – J2819261

รหัสทัวร์ : J2819261
เดินทาง : Dec19-Mar20
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น คามาคุระ ฟูจิ โตเกียว
ราคาเริ่มต้น

฿ 31,999 ฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : พระใหญ่คามาคุระ กระเช้าคาจิ คาจิ เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมันจิ วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ
ช้อป : ตลาดปลาซึกิ ถนนนาคามิเซ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติออนเซ็น 1 คืน

J2819261 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ พระใหญ่คามาคุระ  กระเช้าคาจิ คาจิ  เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ชมเทศกาล Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ  โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์12-1631,99929,999
กุมภาพันธ์
12-1631,99929,999
มีนาคม4-831,999
12-1632,999
มีนาคม
4-831,999
12-1632,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 พระใหญ่คามาคุระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ FUJI SCHOLE LAND PLAZA หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ
5 กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระใหญ่คามาคุระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • FUJI SCHOLE LAND PLAZA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
 • โรงแรม
 • SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม