fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN คาวาซุ ซากุระ ฟูจิ โตเกียว (ฟรีเดย์ 1 วัน) (JL) 5วัน 3คืน ZGNRT-2301JL – J2823202

รหัสทัวร์ : J2823202
เดินทาง : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN คาวาซุ ซากุระ ฟูจิ โตเกียว (ฟรีเดย์ 1 วัน) (JL) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  คาวาซุ  เทศกาล Kawazu Sakura Festiva โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาสึกิจิ  สวนอูเอโนะ  อิออนมอลล์ 
กิน : ทานขาปูยักษ์
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว + พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาล Kawazu Sakura Festival / Free day 1 วันหรือซื้อทัวร์ Disneyland

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  คาวาซุ  เทศกาล Kawazu Sakura Festiva โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาสึกิจิ  สวนอูเอโนะ  อิออนมอลล์  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม7-11 (เต็มกรุ๊ป)49,990
มีนาคม
7-11 (เต็มกรุ๊ป)49,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาริตะ–ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ–ถนนนาคามิเซ–หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค–อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ Fujisan Garden, Lake Yamanakako ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–คาวาซุ–เทศกาล Kawazu Sakura Festival–โตเกียว Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ตลาดปลาสึกิจิ–สวนอูเอโนะ-อิออนมอลล์–สนามบินนาริตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ–ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ–ถนนนาคามิเซ–หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค–อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • Fujisan Garden, Lake Yamanakako ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น5-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–คาวาซุ–เทศกาล Kawazu Sakura Festival–โตเกียว
 • โรงแรม
 • Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาสึกิจิ–สวนอูเอโนะ-อิออนมอลล์–สนามบินนาริตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม