fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ (JL) 5วัน 3คืน ZGNRT-2302JL – J2823066

รหัสทัวร์ : J2823066
เดินทาง : Jan 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ (JL) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โตเกียว  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  กระเช้าคาจิ คาจิ  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ
กิน : ทานขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน (ย่านชินจุกุ 2 คืน + พักออนเซ็น 1 คืน) / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  โตเกียว  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  กระเช้าคาจิ คาจิ  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม19-23 / 26-3049,990
มกราคม
19-23 / 26-3049,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ Fujisan Garden Hotel, Fuji ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • Fujisan Garden Hotel, Fuji ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
 • โรงแรม
 • Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม