fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ โตเกียว (JL) 5วัน 4คืน ZGNRT-2201JL – J2822350

รหัสทัวร์ : J2822350
เดินทาง : Nov 2022
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ โตเกียว (JL) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฟุกุชิมะ  ชมใบแปะก๊วยสนามกีฬาอาซูมะ  จุดถ่ายรูป “บันไดอาซูมะ สกายไลน์”  ทะเลสาบโกชิคินุมะ  ศาลเจ้าฮะนิทสึ บ้านพักเท็นเคียวคะคุ  เมืองไอสึ  ปราสาทสึรุงะ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  โตเกียว  สวนโชวะคิเนน  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งทาเคยะ (ตึกม่วง)  ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด  ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปไกด์แล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ชาบู
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / พักย่านชินจูกุ 2 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสี

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  ฟุกุชิมะ  ชมใบแปะก๊วยสนามกีฬาอาซูมะ  จุดถ่ายรูป “บันไดอาซูมะ สกายไลน์”  ทะเลสาบโกชิคินุมะ  ศาลเจ้าฮะนิทสึ บ้านพักเท็นเคียวคะคุ  เมืองไอสึ  ปราสาทสึรุงะ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  โตเกียว  สวนโชวะคิเนน  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งทาเคยะ (ตึกม่วง)  ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด  ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปไกด์แล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน(เต็มทุกกรุ๊ป)59,990
พฤศจิกายน
(เต็มทุกกรุ๊ป)59,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - ฟุกุชิมะ Grand Park Hotel, Iwaki ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ชมใบแปะก๊วยสนามกีฬาอาซูมะ - จุดถ่ายรูป “บันไดอาซูมะ สกายไลน์” - ทะเลสาบโกชิคินุมะ - ศาลเจ้าฮะนิทสึ บ้านพักเท็นเคียวคะคุ - เมืองไอสึ Higashiyama Grand Hotel, Aizu ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทสึรุงะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - โตเกียว Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 สวนโชวะคิเนน - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ช้อปปิ้งทาเคยะ (ตึกม่วง) - ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด - ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - ฟุกุชิมะ
 • โรงแรม
 • Grand Park Hotel, Iwaki ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบแปะก๊วยสนามกีฬาอาซูมะ - จุดถ่ายรูป “บันไดอาซูมะ สกายไลน์” - ทะเลสาบโกชิคินุมะ - ศาลเจ้าฮะนิทสึ บ้านพักเท็นเคียวคะคุ - เมืองไอสึ
 • โรงแรม
 • Higashiyama Grand Hotel, Aizu ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทสึรุงะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - โตเกียว
 • โรงแรม
 • Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนโชวะคิเนน - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ช้อปปิ้งทาเคยะ (ตึกม่วง) - ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด - ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม