fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN KYOTO INE OSAKA (XJ) 5วัน 3คืน BT-KIX10-XJ – J09231152

รหัสทัวร์ : J09231152
เดินทาง : Nov-Dec 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN KYOTO INE OSAKA (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปราสาทโอซาก้า  วัดคินคะคุจิ  ย่านกิออนคะวะระมะจิ  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  เมืองอิเนะ  ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ  ย่านอิเนะโนะฟุนายะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
พิเศษ : หมู่บ้านชาวประมง ณ เมืองอิเนะ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  ปราสาทโอซาก้า  วัดคินคะคุจิ  ย่านกิออนคะวะระมะจิ  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  เมืองอิเนะ  ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ  ย่านอิเนะโนะฟุนายะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน23-27 / 28-2 ธ.ค.35,999
30-4 ธ.ค.36,999
พฤศจิกายน
23-27 / 28-2 ธ.ค.35,999
30-4 ธ.ค.36,999
ธันวาคม4-8 (วันพ่อ) / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-1936,999
ธันวาคม
4-8 (วันพ่อ) / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-1936,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ • ปราสาทโอซาก้า • วัดคินคะคุจิ • ย่านกิออนคะวะระมะจิ HOTEL KYOTO AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชา • เมืองอิเนะ • ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ • ย่านอิเนะโนะฟุนายะ • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ HOTEL OSAKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) HOTEL OSAKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินคันไซ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานคันไซ • ปราสาทโอซาก้า • วัดคินคะคุจิ • ย่านกิออนคะวะระมะจิ
 • โรงแรม
 • HOTEL KYOTO AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชา • เมืองอิเนะ • ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ • ย่านอิเนะโนะฟุนายะ • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • HOTEL OSAKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • HOTEL OSAKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม