fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN KYOTO SHIRAKAWAGO OSAKA (XJ) 5วัน 3คืน BT-KIX09-XJ – J09231151

รหัสทัวร์ : J09231151
เดินทาง : Nov-Dec 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN KYOTO SHIRAKAWAGO OSAKA (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  อิออน มอลล์  ปราสาทโอซาก้า   ช้อปปิ้งปลอดภาษี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท 
พิเศษ : เทศกาลประดับไฟ นาบานาโนะ ซาโตะ

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  อิออน มอลล์  ปราสาทโอซาก้า   ช้อปปิ้งปลอดภาษี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน22-26 / 24-2837,999
29-3 ธ.ค.38,999
พฤศจิกายน
22-26 / 24-2837,999
29-3 ธ.ค.38,999
ธันวาคม1-5 (วันพ่อ)39,999
5-9 (วันพ่อ) / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 12-16 / 14-1838,999
19-2340,999
ธันวาคม
1-5 (วันพ่อ)39,999
5-9 (วันพ่อ) / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 12-16 / 14-1838,999
19-2340,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ • เกียวโต • วัดคินคะคุจิ • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ HOTEL GIFU AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน มอลล์ HOTEL GIFU AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 ปราสาทโอซาก้า • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ • ริงกุเอ้าท์เล็ท SARASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินคันไซ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานคันไซ • เกียวโต • วัดคินคะคุจิ • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
 • โรงแรม
 • HOTEL GIFU AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HOTEL GIFU AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ • ริงกุเอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม