fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN Kyoto Shirawakago Osaka (XJ) 5วัน 3คืน BT-KIX06-XJ – J0923499

รหัสทัวร์ : J0923499
เดินทาง : Apr-Sep 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN Kyoto Shirawakago Osaka (XJ) 5วัน 3คืน




ราคาเริ่มต้น

฿ 33,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิซุ  ถนนสายกาน้ำชา  มิตซุยเอ้าท์เล็ท ปาร์ค  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า   สะพานนาคะบาชิ   ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  อิออน มอลล์   ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ร้านค้าปลอดภาษี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบู หมูย่างใบโอบะ

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิซุ  ถนนสายกาน้ำชา  มิตซุยเอ้าท์เล็ท ปาร์ค  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า   สะพานนาคะบาชิ   ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  อิออน มอลล์   ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ร้านค้าปลอดภาษี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ท่าอากาศยานคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน7-1137,999
14-18 (วันสงกรานต์)46,999
21-2536,999
เมษายน
7-1137,999
14-18 (วันสงกรานต์)46,999
21-2536,999
พฤษภาคม12-16 / 19-2335,999
พฤษภาคม
12-16 / 19-2335,999
มิถุนายน2-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)39,999
23-2735,999
มิถุนายน
2-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)39,999
23-2735,999
กรกฎาคม7-1135,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)39,999
กรกฎาคม
7-1135,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)39,999
สิงหาคม4-834,999
สิงหาคม
4-834,999
กันยายน22-2634,999
29-3 ต.ค.33,999
กันยายน
22-2634,999
29-3 ต.ค.33,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ HOTEL 11 KANKU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
2 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • วัดคิโยมิซุ • ถนนสายกาน้ำชา • มิตซุยเอ้าท์เล็ท ปาร์ค HOTEL RESOL GIFU / NAGOYA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน มอลล์ HOTEL RESOL GIFU / NAGOYA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 ปราสาทโอซาก้า • ตลาดคุโรมง • ร้านค้าปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ • ท่าอากาศยานคันไซ
5 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ
 • โรงแรม
 • HOTEL 11 KANKU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • วัดคิโยมิซุ • ถนนสายกาน้ำชา • มิตซุยเอ้าท์เล็ท ปาร์ค
 • โรงแรม
 • HOTEL RESOL GIFU / NAGOYA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HOTEL RESOL GIFU / NAGOYA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า • ตลาดคุโรมง • ร้านค้าปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ • ท่าอากาศยานคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 • โรงแรม