fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ทุ่งหญ้าสีชมพู (XJ) 5วัน 3คืน KIX39 – J5423842

รหัสทัวร์ : J5423842
เดินทาง : Sep-Nov 23
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ทุ่งหญ้าสีชมพู (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองอาราชิยาม่า สะพานโทเง็ตสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า อิออน มอลล์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทโอซาก้า EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK ตลาดคุโรมง DUTY FREE ย่านชินไซบาชิ ริงกุ เอาท์เล็ท
ช้อป : ตลาดคุโรมง DUTY FREE ย่านชินไซบาชิ ริงกุ เอาท์เล็ท
กิน : ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สนามบินคันไซ เมืองอาราชิยาม่า สะพานโทเง็ตสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า อิออน มอลล์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทโอซาก้า EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK ตลาดคุโรมง DUTY FREE ย่านชินไซบาชิ ริงกุ เอาท์เล็ท สนามบินคันไซ  กรุงเทพ

 

 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม2-6 / 3-736,99920,999
5-9 36,99926,999
6-10/ 7-11 / 8-1237,99929,999
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)37,99934,999
12-16 / 13-1739,999
15-19 / 16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 27-31 / 28-1 / 29-2 / 30- 3 37,999
23-27 ( วันปิยะมหาราช)37,999
19-23/ 20-24 / 22-26 ( วันปิยะมหาราช)39,999
ตุลาคม
2-6 / 3-736,99920,999
5-9 36,99926,999
6-10/ 7-11 / 8-1237,99929,999
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)37,99934,999
12-16 / 13-1739,999
15-19 / 16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 27-31 / 28-1 / 29-2 / 30- 3 37,999
23-27 ( วันปิยะมหาราช)37,999
19-23/ 20-24 / 22-26 ( วันปิยะมหาราช)39,999
พฤศจิกายน1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 /11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 22-26 / 23-2737,999
พฤศจิกายน
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 /11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 22-26 / 23-2737,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – เมืองอาราชิยาม่า – สะพานโทเง็ตสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – อิออน มอลล์ KOYO ANNEX HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UENO FLEX HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทโอซาก้า – EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK – ตลาดคุโรมง – DUTY FREE – ย่านชินไซบาชิ – ริงกุ เอาท์เล็ท KANKU IZUMIOTSU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เมืองอาราชิยาม่า – สะพานโทเง็ตสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • KOYO ANNEX HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • UENO FLEX HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK – ตลาดคุโรมง – DUTY FREE – ย่านชินไซบาชิ – ริงกุ เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • KANKU IZUMIOTSU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม