fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว (TG) 6วัน 4คืน BT-KIX26-TG – J0922300

รหัสทัวร์ : J0922300
เดินทาง : Oct-Dec 2022
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : คันไซ วัดคินคะคุจิ  วัดโทฟุคุจิ  มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  กระเช้าชิน โฮทากะ  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ทะเลสาบสุวะ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดนาริตะ  โอโมเตะซังโดะ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**    
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : ขึ้นกระเช้า 2 ชั้นลอยฟ้า แห่งเดียวในญี่ปุ่น!! / พักย่านช้อปปิ้งในชินจูกุ / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีในโอซาก้า

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น  วัดคินคะคุจิ  วัดโทฟุคุจิ  มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  กระเช้าชิน โฮทากะ  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ทะเลสาบสุวะ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดนาริตะ  โอโมเตะซังโดะ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**    


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)49,999
ตุลาคม
11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)49,999
พฤศจิกายน11-1647,999
พฤศจิกายน
11-1647,999
ธันวาคม1-6 (วันพ่อ)49,999
ธันวาคม
1-6 (วันพ่อ)49,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • วัดโทฟุคุจิ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค Comfort Hotel Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • กระเช้าชิน โฮทากะ • เมืองมัตสึโมโต้ Premier Hotel Cabin Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 ปราสาทมัตสึโมโต้ • ทะเลสาบสุวะ • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร Fujisan Garden Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • ช้อปปิ้งชินจูกุ MARROAD INTERNATIONAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6 วัดนาริตะ •โอโมเตะซังโดะ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • วัดโทฟุคุจิ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค
 • โรงแรม
 • Comfort Hotel Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • กระเช้าชิน โฮทากะ • เมืองมัตสึโมโต้
 • โรงแรม
 • Premier Hotel Cabin Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโต้ • ทะเลสาบสุวะ • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร
 • โรงแรม
 • Fujisan Garden Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะ •โอโมเตะซังโดะ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 • โรงแรม