fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ทิวลิป สุดฟินส์ (XJ) 6วัน 4คืน KIX29 V.2 – J5423398

รหัสทัวร์ : J5423398
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ทิวลิป สุดฟินส์ (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 41,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านมิยามะ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ   อิออน มอลล์  นาราปาร์ค  วัดโทไดจิ  THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK   LALAPORT EXPO CITY   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ล่องเรือ DOTON 
กิน : บุฟเฟต์ชาบู ชาบู / บุฟเฟต์ยากินิกุ
พิเศษ : ชมสวนดอกทิวลิป@THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK / นอนโอซาก้า 3 คืน / อิสระ 1 วัน / บินเช้า กลับดึก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   สนามบินคันไซ  หมู่บ้านมิยามะ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ   อิออน มอลล์  นาราปาร์ค  วัดโทไดจิ  THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK   LALAPORT EXPO CITY   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ล่องเรือ DOTON  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน17-22 / 19-24 / 24-2941,999
เมษายน
17-22 / 19-24 / 24-2941,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินคันไซ IZUMIOTSU KANKU WASHINTON หรือเทียบเท่า
2 หมู่บ้านมิยามะ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ - อิออน มอลล์ CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ – THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK – LALAPORT EXPO CITY CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ล่องเรือ DOTON – สนามบินคันไซ
6 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • IZUMIOTSU KANKU WASHINTON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านมิยามะ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ – THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK – LALAPORT EXPO CITY
 • โรงแรม
 • CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ล่องเรือ DOTON – สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม