fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN OSAKA KYOTO FREE DAY (XJ) 5วัน 3คืน BT-KIX05-XJ – J0923466

รหัสทัวร์ : J0923466
เดินทาง : May-Sep 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN OSAKA KYOTO FREE DAY (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดคัตสึโอจิ  ปราสาทโอซาก้า  ร้านค้าปลอดภาษี  ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  อิออน มอลล์   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบู
พิเศษ : อิสระ 1 วัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  วัดคัตสึโอจิ  ปราสาทโอซาก้า  ร้านค้าปลอดภาษี  ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  อิออน มอลล์   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน8-1232,99925,999
มิถุนายน
8-1232,99925,999
กรกฎาคม6-1029,999
20-2432,999
กรกฎาคม
6-1029,999
20-2432,999
สิงหาคม17-2132,999
สิงหาคม
17-2132,999
กันยายน7-11 / 21-2531,999
กันยายน
7-11 / 21-2531,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า • ร้านค้าปลอดภาษี • ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ• ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชาญี่ปุ่น • อิออน มอลล์ SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินคันไซ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานคันไซ • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า • ร้านค้าปลอดภาษี • ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ• ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชาญี่ปุ่น • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม