fbpx

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น PRIVATE PACKAGE KANSAI 5วัน 3คืน – J0522263

รหัสทัวร์ : J0522263
เดินทาง : Jul-Aug 2022
ระยะเวลา : 5D3N

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น PRIVATE PACKAGE KANSAI 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 52,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : คันไซ  นารา  วัดโทไดจิ  ปราสาทโอซาก้า  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ปราสาททองคินคาคุจิ  ย่านกิออน  โอซาก้า  สะพานอะคาชิไคเคียว  จุดชมวิวไมโกะมารีนโพรเมเนต  ภูเขารอคโคะ (นั่งกระเช้า)  โกเบฮาร์เบอร์แลนด์  ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ตลาดคุโรมง  มิ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
พิเศษ : กรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป / ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

สนามบินสุวรรณภูมิ  คันไซ  นารา  วัดโทไดจิ  ปราสาทโอซาก้า  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ปราสาททองคินคาคุจิ  ย่านกิออน  โอซาก้า  สะพานอะคาชิไคเคียว  จุดชมวิวไมโกะมารีนโพรเมเนต  ภูเขารอคโคะ (นั่งกระเช้า)  โกเบฮาร์เบอร์แลนด์  ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ตลาดคุโรมง  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
2 คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททองคินคาคุจิ – ย่านกิออน OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โอซาก้า – สะพานอะคาชิไคเคียว – จุดชมวิวไมโกะมารีนโพรเมเนต – ภูเขารอคโคะ (นั่งกระเช้า) – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ตลาดคุโรมง – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ 
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททองคินคาคุจิ – ย่านกิออน
 • โรงแรม
 • OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – สะพานอะคาชิไคเคียว – จุดชมวิวไมโกะมารีนโพรเมเนต – ภูเขารอคโคะ (นั่งกระเช้า) – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดคุโรมง – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม